Bokens hemlighet

Bokens hemlighet bygger på skådespel, musik och avancerat skuggspel. Föreställningen är ungefär en halvtimme lång och anpassad efter turnévillkor. Scenografin leker med tv- och datorspelens estetik. I centrum står en stor, lysande bok, och på dess sidor får vi följa skuggspelet som utgör den visuella kärnan i berättelsen. Boken är nämligen magisk, och genom föreställningens två huvudpersoner får vi ta del av dess hemligheter. Två sagor, en från Kenya, en från Kina, spelas upp med hjälp av skådespeleri, (live)musik och skuggspel.

Är en berättelse någonsin bara en berättelse? Var går gränsen mellan saga och verklighet? Och vilka hemligheter döljer sig egentligen mellan pärmarna på en bortglömd bok? Viggo och Vida är vilse i biblioteket. Bakom en oansenlig dörr döljer sig äventyret – en magisk bok, lika stor som barnen själva. Med skuggspel, skådespel och levande musik väcks boken bokstavligen talat till liv. Så vävs teaterupplevelsen ihop med läsandet, och skapar ett sug efter nya berättelser. Vilken blir din magiska bok?

Allt färre barn läser böcker. Konkurrensen från nya medier är stor. Samtidigt är de flesta överens om läsandets betydelsefullhet, inte minst för riktigt små barn. Utan att moralisera vill vi väcka läslusten hos barnen. Produktionen ska inte främst ses som en pedagogisk eller politisk satsning. Vi vill stimulera åskådarens fantasi genom en föreställning där en igenkännbar och konkret vardag öppnas upp mot en annan dimension; sagans värld. Vi vill också presentera en annan sagoskatt än den västerländska och visa hur sagor är både universella och färgade av sitt ursprung.

MEDVERKANDE

MANUS / REGI: NASRIN BARATI SCENOGRAFI: NASRIN BARATI MUSIK / LJUDDESIGN: JONAS FRANKE-BLOM LJUSDESIGN /TEKNIK: NASRIN BARATI, ERNESTO MEIJA SCENOGRAFIBYGGE: ERNESTO MEIJA, BEATE PERSDOTTER LÖKEN SCENOGRAFIKONSULT: RÅGER JOHANSSON SKUGGFIGURDESIGN: HENNING CEDMAR BRANDSTEDT SKUGGFIGURTILLVERKNING: NASRIN BARATI, HENNING CEDMAR BRANDSTEDT ATTRIBUTMAKARE: BEATE PERSDOTTER LÖKEN ILLUSTRATION: HENNING CEDMAR BRANDSEDT KOSTYM: ANNA RUCKMAN, SKÅDESPELARE FÖRSTA SPELPERIOD: LISA JOHANSSON, MAGNUS HJELM SKÅDESPELARE  ANDRA SPELPERIOD: ELIN REHNKLINT, JONNY BERG SKÅDESPELARE TREDJE SPELPERIOD: EMELIÉ STERNER, PETER JÄGBRING PRODUCENTER: ANDREAS JOHANSSON, IDA JARLGREN, ANNA SEFVE

”Nasrin Barati fokuserar på berättandets och lyssnandets betydelse som
motvikt till den ständigt nya ström av intryck som sköljer över oss och
våra minsta. Här möter vi en annan värld än den passiva mediekonsumtionens!
Som ett barn sa efter föreställningens slut: “Sådana här saker har jag aldrig hört förut!”

-Iva Åberg, Nummer

läs hela recensionen här